Zástěny pro figuranta, málé obíhací makety, překážky.